EVT Schrijft Geschiedenis

Toneel als wapen tegen de textielfabrikanten. Toneel om onder elkaar te zijn. Toneel om te vormen. Toneel om het toneel. In de afgelopen 120 jaar is dat allemaal van toepassing (geweest) op toneelvereniging Enschede’s Vrije Toneel. Vanaf de oprichting in 1902 heeft iedere generatie toneelspelers invulling gegeven aan de ‘vrijheid’ die bij de vereniging vooropstaat, steeds in de context van de eigen tijd. De geschiedenis van Enschede’s Vrije Toneel is daarom voor een deel ook de geschiedenis van Enschede, van Nederland en van het Nederlandse toneel. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van 35 blogs. Tijdens de coronapandemie heeft de vereniging geen theaterstuk kunnen opvoeren, maar we hebben ook niet stilgezeten. Aan de hand van ons eigen archief, krantenartikelen, boeken, het gemeente- en provinciearchief en gesprekken met (oud-)leden hebben we het verleden van Enschede’s Vrije Toneel beschreven.

Hoe kun je toneelspelen als je niet kunt lezen? Wat is het lot geweest van de joodse regisseur van Enschede’s Vrije Toneel in de Tweede Wereldoorlog? Waarom moest de grote toneelschrijver Herman Heijermans getuige zijn in een strafzaak tegen Enschede’s Vrije Toneel? Welke rol speelde de vereniging bij de (her)oprichting van de Concordia en het Vestzaktheater? Hoe kwam Enschede’s Vrije Toneel terecht in Letland? Wat hebben de grootvader van Gerard Reve en de vader van Rutger Hauer te maken met toneel in Enschede?  Welke voorstelling werd door de burgemeester verboden? En wie trouwde er met wie? Je leest het allemaal hier. 

2022
Enschede’s Vrije Toneel Schrijft Geschiedenis
Hoe moet het geweest zijn om in verschillende tijden in Enschede te leven? In de socialistische begintijd betekent vrijheid je...
2020
Corona-pandemie en verder
Het eerste weekend van de coronapandemie wordt de voorstelling van Enschede’s Vrije Toneel afgelast. Er wordt een nieuw project opgepakt: Enschede’s...
2014
Toneel en muziek
Er ontstaat synergie als Enschede’s Vrije Toneel samen met professionele muzikanten twee stukken van de Enschedese schrijver Bert de Haan...
2008
EVTwee, de jongerenafdeling
Enschede’s Vrije Toneel begint een jongerenafdeling, EVTwee genaamd. Forse subsidies maken het mogelijk hierbij internationaal samen te werken. Maar ook...
2005
Spelen voor de schrijver
In de nieuwe eeuw kiest Enschede’s Vrije Toneel Nederlandstalig repertoire van hedendaagse schrijvers. Eén van hen, Peer Wittenbols, omschrijft EVT...
2002
100 jaar spelplezier!
Enschede’s Vrije Toneel bestaat in 2002 maar liefst 100 jaar! Om het spelplezier te vieren organiseert het een tweedaags jubileumfestival...
1998
Posters en flyers
Het werven van publiek blijft een uitdaging. De kunstenares Fenneke ten Thij draagt een steentje bij door vanaf 1998 alle...
1990
Spel voor fijnproevers
In de stukkeuze probeert EVT niet meer om veel mensen te trekken. Ze hebben een geheel eigen stijl die vooral...
1987
Een eigenzinnige vereniging
Enschede’s Vrije Toneel pakt voor het 85-jarig jubileum groots uit met Bertolt Brecht. De vereniging blijkt een eigenzinnige club, maar...
1983
Meer absurd theater
Enschede’s Vrije Toneel blijft lange tijd interesse houden in het absurdistisch theater. Ze winnen er zelfs prijzen mee en dingen...
1982
Vestzaktheater
Enschede’s Vrije Toneel verlangt al lange tijd naar een eigen theatertje. Begin jaren ’80 is het zover: door een coöperatieve...
1976
Van experiment tot 75 optredens
Met een experimentensubsidie van de gemeente Enschede maakt EVT een film van De Kale Zangeres. EVT zal dit stuk 75 keer...
1973
Nieuwe leden
De stad Enschede verandert en het Vrije Toneel verandert mee. Er komen veel nieuwe spelers, maar het blijkt niet makkelijk...
1969
Een nieuw publiek
Enschede’s Vrije Toneel stelt zich de vraag: voor wie spelen we? Het trekt uit de toneelzaal en boort een nieuw...
Een tumultueus slot
Een optreden van EVT heeft een tumultueus slot, nog voor Aktie Tomaat de toneelwereld op zijn kop zet. EVT gaat met het...
1966
Concordia
EVT neemt een “waaghalzerig initiatief”. Het helpt het vervallen Concordia om te bouwen tot een maison de la culture. En...
1963
Een grootscheepse actie
EVT werft binnen een week 250 abonnees bij particulieren en bedrijven, waaronder burgemeester Thomassen. Het wil ook meer stukken gaan...
1958
De Twentse Schouwburg
Midden jaren ’50 gaat Enschede’s Vrije Toneel spelen in de mooie nieuwe Twentse Schouwburg: “het bal na” wordt echter afgeschaft.  Op 18...
1951
Advies van Arend Hauer
Enschede’s Vrije Toneel krijgt professionele leiding. De beroepsacteur en toneelpedagoog Arend Hauer – vader van Rutger Hauer – komt over...
1949
Persoonlijke ontwikkeling
EVT zoekt verdieping voor een hoger peil: Hoe niet meer de boodschap maar juist het personage centraal komt te staan....
1948
Een nieuw begin
Na de oorlog pakt Enschede’s Vrije Toneel de draad weer op. Om dan een hele andere richting in te slaan....
1941
Kachels en kampen
Het bezit wordt in de oorlog omgezet in twee kachels. De Joodse regisseur wordt weggevoerd en komt niet meer terug. ...
1935
VERBODEN EN IN DE GATEN GEHOUDEN
De Enschedese burgemeester verbiedt de opvoering van een antimilitaristisch stuk. EVT-leden staan op lijsten van de inlichtingendienst. EVT is staatsgevaarlijk....
1932
Drama’s en blijspelen
Kapitalisme. Emancipatie. Racisme. Oorlog. Thema’s van nu zijn thema’s van toen. Maar er worden ook blijspelen opgevoerd: lachen, lachen, lachen!...
1927
Vereniging en verzuiling
Enschede heeft voor de Tweede Wereldoorlog een bruisend cultureel leven. Maar dat speelt zich helemaal af binnen de eigen zuil....
1924
Socialistisch activisme
De socialisten steunen Enschede’s Vrije Toneel. Enschede’s Vrije Toneel steunt de socialisten. En de klassenstrijd is niet altijd zonder geweld....
1923
Donateurs en bals
Een vrije vereniging moet zorgen voor zijn eigen geld. Aan steun voor het Enschede’s Vrije Toneel is echter geen gebrek....
1920
Alles klaar? … Halen!
De Eerste Wereldoorlog maakt mede een einde aan de eerste bloeiperiode van EVT. Ze doen het niet volgens het boekje....
1913
Ons Huis
EVT speelt graag in de zaal van de sociaaldemocratische coöperatie Ons Huis. Daar huizen tegenwoordig een dansschool en een speelgoedwinkel. Op...
1912
Socialistisch naturalisme
EVT wordt groot met het spelen van de realistische stukken van Herman Heijermans. En draagt diens socialistische boodschap graag uit....
1911
De toneelspeler en zijn kunst
Binnen tien jaar na de oprichting bereikt het toneelspel van deze arbeidersvereniging een hoog niveau. Het verheffingsideaal in de praktijk....
1906
De zaak Heijermans
In 1907 komt de grote toneelschrijver Herman Heijermans speciaal voor de Sosiealistiese Toneelvereniging naar Twente. Als getuige in hun strafzaak....
1903
Socialistische propaganda
Het eerste stuk dat Enschede’s Vrije Toneel speelt is ‘De macht van het Geld’: propaganda van de socialist Johan Tusveld. ...
1902
Enschede’s Vrije Toneel
Tijdens een grote werkstaking wordt Enschede’s Vrije Toneel opgericht. Wie zijn de mensen die zich inzetten voor kunst en socialisme?...
1885
Vrij socialisme
Het Vrije in Enschede’s Vrije Toneel verwijst naar Vrij Socialisme. Dit is een radicale linkse stroming met Ferdinand Domela Nieuwenhuis als inspirator....
1882
Arbeiderstoneel
Enschede’s Vrije Toneel komt voort uit Victoria, de eerste toneelvereniging voor arbeiders in Enschede. Opmerkelijk: Victoria is opgericht door een man die niet kon lezen en schrijven. ...
Verantwoording
In deze blog worden de bronnen beschreven die in het algemeen gebruikt zijn. Citaten en afbeeldingen worden per blog weergegeven....