Verantwoording

In deze blog worden de bronnen beschreven die in het algemeen gebruikt zijn. Citaten en afbeeldingen worden per blog weergegeven.

Gebruikte primaire bronnen

Gebruikte literatuur

 • Bennink, G. (1916). Domela Nieuwenhuis en de Twentsche Beweging. In Gedenkboek Domela Nieuwenhuis. Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkoopen Lectuur.
 • Erenstein, R. L. (Red.). (1996). Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Esslin, M. (1980). The theatre of the absurd. Harmondsworth: Penguin.
 • Geerts, H. (1962). Het eerste amateurtoneel voor lieden uit de arbeidende stand. In Jaarboek Twente 1962. Stichting Jaarboek voor Twente.
 • Goedkoop, H. (1996). Geluk: Het leven van Herman Heijermans. Olympus.
 • Goedkoop, H., & Zandvliet, K. (2015). De ijzeren eeuw: het begin van het moderne Nederland. Zutphen: Walburg.
 • Groeneveld, B. (1935). Lekenspel. Amsterdam: AJC.
 • Hartnoll, P. (1985). A concise history of the theatre. Thames and Hudson.
 • Hauer, R. (2007). Autobiografie. Amsterdam: Forum.
 • Haverkate, H. (2010). Van schildersezel tot schouwburgzaal. Deel 15 Twente: Toen en nu. Zwolle: Waanders.
 • Haverkate, J. (2010). Sporen van strijd. Deel 5 Twente: Toen en nu. Zwolle: Waanders.
 • Hoff, E. van & Houwert, C. J. (1960). De Groote Sociëteit 150 jaar en Toneelvereniging Tubantia 75 jaar. Enschede: Groote Sociëteit.
 • Horst, A. van der. (1930). 30 jaar ‘Op Hoop van Zegen’: 1900-1930. Maastricht: Leiter-Nypels.
 • Hunningher, B. (1983). De opkomst van modern theater: Van traditie tot experiment. Amsterdam: International Theatre Bookshop.
 • IdtV-DITS. (2004). Allemaal theater van 1945 tot nu: Een 12-delige documentaire serie. VandenEnde Foundation.
 • Knulst, W., Lievens, J., Ros, B., & Slegers, C. (2007). Amateurkunst in de lage landen. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.
 • Loggem, M. van. (1955). Handboek van het amateurtoneel. Amsterdam: Bezige Bij.
 • Logt, A.P.A.M. van der. (2008). Het theater van de nieuwe orde: Een onderzoek naar het drama van Nederlandse nationaalsocialisten. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
 • Maanen, H. van. (1997). Het Nederlandse toneelbestel van 1945-1995. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Nijhof, W. H. (2008). J.H. van Heek: Kunst, katoen en kastelen. Zwolle: Waanders.
 • Nijhof, W. H. (2012). Troebelen in de Twentse textiel: 100 jaar sociale strijd. Zwolle: WBooks.
 • Nijhof, W. H (2014). Geschiedenis van Enschede. Apeldoorn: Valkenberg.
 • Nimwegen, W.N.M. van. (1958). Honderd jaar Van Heek & Co: 1858-1958. Rijssen: eigen beheer.
 • Pieters, C. J., & Eijsden, H.A. van. (1934). Alles klaar?… Halen: Een practische vraagbaak voor amateur-tooneelspelers.  Strengholts Uitgevers Maatschappij.
 • Rennenberg, R.J.M. (2002). Het Vlaamse amateurtoneel: Topografie van een verzuiling. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
 • Reve, G.J.M. van het. (1967). Mijn rode jaren: Herinneringen van een ex-bolsjewiek. Utrecht: Ambo.
 • Schillings, H. (1976). Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw. Assen: Van Gorcum.
 • Scholten, J. (2014). Horizon City. Doetinchem/Enschede: AFDH.
 • Sijes, B., Vervoort, C., Boer, D. de, Canne Meijer, H., & Vos, N. (2020). Strijd en overleg: De Twents-Achterhoekse textielindustrie: 1815-1955. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Theaterinstituut Nederland. (2001). De voorstelling begint op straat: Tien jaar Nederlandse theaterafficheprijs. Uitgeverij BIS.
 • Tuffeltoons blog. Uit de Overijssel-collectie van de OBD: Typen en schetsen uit de opkomst van de socialistische beweging in Twente.
 • Vliegen, W. H. (1905). De dageraad der volksbevrijding: Schetsen en taferelen uit de socialistische beweging in Nederland. Amsterdam: Van Looy.
 • Vos, A. T., Hooykaas, A., Veen, J.M. van der, Verhagen, B., & Wielink, H. J. van. (1938). Rapport inzake het dilettantentoneel. Amsterdam: Nutsuitgeverij.
 • Wessels, W. (1918). De tooneelspeler en zijn kunst. Haarlem: Tjeenk Willink & zoon.
 • Wevers, A. L. A. (1987). Een onbebouwde akker: Socialisme in Twente 1880-1914. Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht.
 • Wevers, A.L.A. (1999). ‘Recht door Zee’: Een socialistische krant in Twente rond 1900. ‘t Inschrien, 1, 14-19.
 • Wevers, E. (2006). Voorwaarts in de strijd: ‘recht door Zee’ en ‘De Nieuwe Tijd’, twee socialistische weekbladen in Twente rond 1900. OHB 121e stuk.

Gebruikte webpagina’s

Laatste wijziging 30 augustus 2021