Enschede’s Vrije Toneel Schrijft Geschiedenis

Hoe moet het geweest zijn om in verschillende tijden in Enschede te leven? In de socialistische begintijd betekent vrijheid je vrijvechten van fabrikanten, kerken, oorlog en geweld. Zo zit in 1935 de politie in de zaal bij EVT omdat de burgemeester een antimilitaristische voorstelling te opruiend vindt. Later betekent vrijheid ook je vrij voelen om jezelf te zijn, je individuele ambities waar te maken en je eigen waarheid te verkondigen. Maar ook: vrij zijn om je eigen stukken te kiezen en ze zo te spelen als je zelf wilt. Het komt allemaal voorbij in dit stuk dat EVT maakte over vrijheid van 1902 tot nu met veelzeggende fragmenten uit toneelstukken omlijst door een eigen tijdgeestkoor.

Enschede’s Vrije toneel Schrijft Geschiedenis is een stuk van Moes Wagenaar en Gerben Westerhof. Enschede’s Vrije Toneel speelt het in een regie van Moes Wagenaar.