Wat is liefde… jonguh!

Een bewegingstheaterproductie door jong en oud. Jongeren tussen 15 en 17 (EVTwee) en een aantal ‘oud-gedienden’ van EVT hebben gezamenlijk hun associaties rond het thema ´liefde´ in beweging gezet. Zij presenteren een collage van die associaties, gebaseerd op improvisatie in beweging en tekst. Liefde in de breedste zin is daarbij de ‘rode draad’ door de levenslijnen van twee mannen en twee vrouwen. Het stuk gaat over verwachtingen en verlangens, gedachten en ervaringen van jong en oud. 

Wat is liefde… jonguh! is een eigen productie van EVT en EVTwee. Het wordt gespeeld in een regie van Marike Vijver en Denise de Jong van Lier.